1
Skip to main content

Rozkład transportu autokarowego z Olsztyna

Sprawdź, jak kursują nasze autobusy

Staszek od lat zapewnia klientom kompleksowe usługi przewozowe. Oprócz tego, że świadczymy usługi między innymi transportu osób dla firm, czy też pomagamy przy wycieczkach szkolnych lub transporcie na pielgrzymki, to organizujemy też kursy naszymi autobusami w ramach licencjonowanej regularnej linii pasażerskiej. Zachęcamy do sprawdzenia naszego rozkładu jazdy. Dzięki przewozowi osób firmy transportowej Staszek szybko i bez problemu dotrzesz między innymi do Tomaszkowa, Naterek czy Woryt. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Obowiązujący rozkład jazdy na linii Olsztyn-Woryty

Rozkład jest ważny od 01.01.2021r. do odwołania (kliknij, aby powiększyć)

rozkład do pobrania

Obowiązujący rozkład jazdy na linii Olsztyn-Lublin

Rozkład jest ważny od 15.03.2021r. (kliknij, aby powiększyć)

ROZKŁAD LINII 320 OLSZTYN - WORYTY

KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OLSZTYN DW.GŁ. 06:00DT 06:31TSu 07:45DSNu 08:10DT 09:40DTu 11:28DT 12:45DSTu 13:54NSu 14:24DT 15:26DTS 16:30DT 17:30DNS 19:15DT 21:10DTu
NATERKI --- --- 08:09DSNu --- --- --- --- 14:18SNu --- --- --- 17:54DSN --- ---
TOMASZKOWO 06:20DT 06:50STu --- 08:29DT 10:01DTu 11:49DT 13:06DSTu --- 14:45DT 15:47DST 16:51DT --- 19:36DT 21:31DTu
SZĄBRUK 06:28DT 06:58STu 08:13DSNu 08:37DT 10:08DTu 11:56DT 13:13DSTu 14:22SNu 14:52DT 15:54SDT 16:58DT 17:58DSN 19:43DT 21:38DTu
UNIESZEWO S.M. 06:33DT 07:03STu 08:18DSNu 08:43DT 10:13DTu 12:01DT 13:18DSTu 14:27SNu 14:56DT 15:59DST 17:03DT 18:03DSN 19:48DT 21:43DTu
ŁAJSY 06:36DT --- --- 08:46DT --- 12:04DT --- --- 14:59DT 16:02DST 17:06DT 18:06DSN 19:51DT ---
WORYTY 06:43DT --- --- 08:53DT --- 12:11DT --- --- 15:06DT 16:09DT 17:13DT 18:13DSN 19:58DTnż ---
KURSY W SOBOTE
OLSZTYN DW.GŁ. 06:00DT6 08:10DT6 09:40DTu6 --- 14:24DT6 16:30DT6
NATERKI --- --- --- --- --- --- ---
TOMASZKOWO 06:20DT6 08:29DT6 10:01DSTu6 --- 14:45DT6 16:51DT6
SZĄBRUK 06:28DT6 08:37DT6 10:08DTu6 --- 14:52DT6 16:58DT6
UNIESZEWO S.M. 06:33DT6 08:43TD6 10:13DTu6 --- 14:56DT6 17:03DT6
ŁAJSY 06:36DT6 08:46DT6 --- --- 14:59DT6 17:06DT6
WORYTY 06:43DT6 08:53DT6 --- --- 15:06DT6 17:13DT6

Rozkład do pobrania:

Rozkład linii 320 Woryty-Olsztyn

KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
WORYTY 05:00DT 05:45DST 06:50DT --- --- 08:55DT --- 12:20DT --- --- 15:20DT 16:20DST 17:20DT 18:20DSN 20:05DTnż
ŁAJSY 05:08DT 05:53DST 06:58DT --- --- 09:01DT --- 12:28DT --- --- 15:29DT 16:27DST 17:28DT 18:28DSN 20:13DTnż
UNIESZEWO S.M. 05:11DT 05:56DST 07:02DT 07:05SN 08:30DST 09:04DT 10:20DT 12:31DT 13:30DTS 14:30SN 15:31DT 16:29DST 17:31DT 18:31DSN 20:16DT
SZĄBRUK 05:16DT 06:01DST 07:07DT 07:11SN 08:37DST 09:09DT 10:25DT 12:36DT 13:35DST 14:35SN 15:36DT 16:33DST 17:36DT 18:36DSN 20:21DT
TOMASZKOWO 05:23DT 06:08DST 07:15DT --- 08:45DST 09:17DT 10:31DT 12:43DT 13:42DST --- 15:43DT 16:40DST 17:44DT --- 20:28DT
NATERKI --- --- --- 07:16SN --- --- --- --- --- 14:39SN --- --- --- 18:40DSN ---
OLSZTYN DW.GŁ. 05:44DT 06:31DST 07:32DT 07:43SN 09:06DST 09:38DT 10:53DT 13:04DT 14:03DST 15:01SN 16:03DT 16:58DST 18:06DT 19:07DSN 20:49DT
KURSY W SOBOTE
WORYTY 06:50DT6 08:55DT6 --- --- 15:20DT6 17:20DT6
ŁAJSY 06:58DT6 09:01DT6 --- --- 15:29DT6 17:28DT6
UNIESZEWO S.M. 07:02DT6 09:04DT6 10:20DT6 --- 15:31DT6 17:31DT6
SZĄBRUK 07:07DT6 09:09DT6 10:25DT6 --- 15:36DT6 17:36DT6
TOMASZKOWO 07:15DT6 09:17DT6 10:31DT6 --- 15:43DT6 17:44DT6
NATERKI --- --- --- --- --- --- --- ---
OLSZTYN DW.GŁ. 07:32DT6 09:38DT6 10:53DT6 --- 16:03DT6 18:06DT6

Rozkład do pobrania:

  • T - kurs przez Tomaszkowo
  • u - ostatni przystanek Unieszewo
  • S - kursuje w dni nauki szkolnej
  • N - kurs przez Naterki
  • D - kursy od poniedziałku do piątku oprócz świąt
  • 6 - kursuje w soboty
  • NIE KURSUJEMY W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA
  • Telefon do biura: 575-782-483; kom. 790-589-963

Regulamin przewozu osób, bagażu i rzeczy

 

Zakres zastosowania regulaminu

Regulamin określa warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy w transporcie autobusowym wykonywanym przez STASZEK Firma Usługi Handel Produkcja Stanisław Majewski, zwanym dalej "Przewoźnikiem", a także podmiot właściwy do przyjmowania skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług oraz terminy rozpatrywania skarg i reklamacji.

 

PRZEPISY OGÓLNE

Obowiązek przewozu i zawarcie umowy przewozu

1.       Przewoźnik jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów oraz w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego regulaminu.

2.       Zawarcie umowy przewozu następuje przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem przejazdu, przez udokumentowanie uprawnień do przejazdu bezpłatnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.       Przewoźnik nie sprawuje opieki nad osobami małoletnimi, w tym podróżującymi bez opieki dorosłej.

4.       Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozy, jeżeli:

- zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom;

- klient nie zastosował się do przepisów przewozowych;

- ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych.

 

Opłaty za przewóz

1.       Wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy określa Taryfa i stosowane przez Przewoźnika tabele do Taryfy(cenniki).

2.       Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualne tabele opłat taryfowych.

3.       Zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego jak również Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002) z późniejszymi zmianami.

Skargi, reklamacje, wnioski

Skargi, reklamację, wnioski można wnosić w drodze wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej:   Otwiera program do wysyłania emailistaszek.olsztyn@gmail.com.   Przewoźnik będzie rozpatrywał je w taki sposób, by w miarę najlepszych możliwości udzielić odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wpłynięcia do Przewoźnika.
Siedziba Przewoźnika do załatwiania wszelkich spraw znajduje się przy ul. Towarowej 4 w Olsztynie czynna w godzinach 08:00-15:00.Nabywanie biletów oraz korzystanie z przewozów

 

- Podróżny obowiązany jest zakupić i zachować ważny bilet uprawniający do przejazdu i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli podczas podróży. Bilet stanowi podstawowy dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu. Przewoźnik, który wydał bilet, obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu.
- Jednorazowy bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu.
- Bilety miesięczne sprzedawane  są w siedzibie Przewoźnika przy ul. Towarowej 4 w godzinach 8:00-15:00.
- Bilet można zakupić od 16 dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. Pasażer kupujący bilet miesięczny na początku miesiąca do momentu jego zakupu mają obowiązek kupować bilety jednorazowe u kierowcy. Bilet miesięczny ważny jest z dokumentem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży biletu Pasażer traci prawo do przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Nie wydaje się duplikaty biletów miesięcznych. Bilet miesięczny nie podlega zwrotowi.

 

Przewóz osób w komunikacji regularnej

 
1. Płacąc za przejazd podróżny powinien żądać wydania biletu oraz sprawdzić czy jest on właściwy.
2. Podróżny powinien zachować bilet na przejazd do czas zakończenia podróży oraz dbać o to, aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.
3. Miejsce zatrzymywania się autobusów w przewozach regularnych wskazują oznaczone odpowiednimi znakami przystanki autobusowe.
4. Do obowiązków kierowcy należy zatrzymanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy.
5. Podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusu tylko na przystankach umieszczonych w rozkładzie jazdy.
6. W czasie jazdy podróżny powinien zachować rozwagę i ostrożność.
7. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
8. We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje ustawowy zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu przez podróżnych i obsługę.
9. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo - korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych - usunąć z autobusu osoby:
- uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,
- zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie.

 

 

Przewóz rzeczy podróżnych


1. Rzeczy dopuszczone do przewozu mogą być przewożone, w zależności od ich rozmiarów, wewnątrz autobusu.
2. Wewnątrz autobusu mogą być przewożone łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące bagaż ręczny, które łącznie:
- nie tamują przejścia, nie przeszkadzają podróżnymi nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo,
- są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach  albo nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny ma do swojej dyspozycji na półce, nad zajmowanym fotelem lub pod nim.
3. Za rzeczy przewożone wewnątrz autobusu nie pobiera się opłaty.
4. Podróżny może przewozić w autobusie psa. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć nałożony kaganiec, jego opiekun musi okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa. Przewożone zwierzę nie może zajmować oddzielnego miejsca przeznaczonego dla innego pasażera i powinno być przewożone na rękach podróżnego (o ile to możliwe ).

 

Kontrola dokumentów przewozu


1. Przewoźnik albo osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu. Osoby działające na zasadach zdania 1 zwane są dalej "Rewizorami".
2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu Rewizor pobiera właściwą należność za przewóz albo wystawia wezwanie do zapłaty.
3.  W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu Rewizor pobiera właściwą należność za przewóz albo wystawia wezwanie do zapłaty. 
4. Rewizor ma prawo:
- w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego;
- w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzające do ustalenia jego tożsamości;
- w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez Rewizora.
6. Należność za przewóz podlegają uiszczeniu niezwłocznie po stwierdzeniu przez Rewizora naruszeń. W przypadku ich nieuiszczenia Rewizor wystawia właściwe wezwanie do ich zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Osoba, która odmawia uiszczenia należności za przewóz, może być nadto usunięta z autobusu.

 

Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odnośnie postanowienia przepisów prawa powszechnie obowiązującego :
a) rozporządzenia 1812011
b) następujących ustaw , z uwzględnieniem wydanych w ich wykonaniu aktów normatywnych:
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2015.915, j.t., ze zm.)
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414, j.t., ze zm.)
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2015.1440, j.t., ze zm.)
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121, j.t., ze zm.).
2. Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości  w środkach transportu Przewoźnika oraz na stronie internetowej przewoźnika.