1
Skip to main content

Rozkład transportu autokarowego z Olsztyna

Sprawdź, jak kursują nasze autobusy

Staszek od lat zapewnia klientom kompleksowe usługi przewozowe. Oprócz tego, że świadczymy usługi między innymi transportu osób dla firm, czy też pomagamy przy wycieczkach szkolnych lub transporcie na pielgrzymki, to organizujemy też kursy naszymi autobusami w ramach licencjonowanej regularnej linii pasażerskiej. Zachęcamy do sprawdzenia naszego rozkładu jazdy. Dzięki przewozowi osób firmy transportowej Staszek szybko i bez problemu dotrzesz między innymi do Tomaszkowa, Naterek czy Woryt. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

ROZKŁAD LINII 320 OLSZTYN - WORYTY

KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OLSZTYN DW.GŁ. 06:00DT 06:31TSu 07:45DNu 08:10DT 09:40DTu 11:28DT 12:45DT 13:54NSu 14:24DT 15:26DT 16:30DT 17:30DN 19:15DT 21:10DTu
NATERKI --- --- 08:09DNu --- --- --- --- 14:18SNu --- --- --- 17:54DN --- ---
TOMASZKOWO 06:21DT 06:51STu --- 08:29DT 10:01DT 11:49DT 13:06DTu --- 14:45DT 15:47DT 16:51DT --- 19:36DT 21:31DT
SZĄBRUK 06:28DT 06:58STu 08:13DNu 08:37DT 10:08DTu 11:56DT 13:13DTu 14:22SNu 14:51DT 15:54DT 16:58DT 17:58DN 19:43DT 21:38DTu
UNIESZEWO S.M. 06:33DT 07:03STu 08:18DNu 08:43DT 10:13DTu 12:01DT 13:18DTu 14:27SNu 14:56DT 15:59DT 17:03DT 18:03DN 19:48DT 21:43DTu
ŁAJSY 06:36DT --- --- 08:46DT --- 12:04DT --- --- 14:59DT 16:02DT 17:06DT 18:06DN 19:51DT ---
WORYTY 06:43DT --- --- 08:53DT --- 12:11DT --- --- 15:06DT 16:09DT 17:13DT 18:13DN 19:58DT ---
KURSY W SOBOTE I NIEDZIELE
OLSZTYN DW.GŁ. 06:31Tu6 08:10T6,7 09:40Tu6 12:45Tu6 14:24T6 16:30T6,7 19:15T6,7
NATERKI --- --- --- --- --- --- ---
TOMASZKOWO 06:51Tu6 08:29T6,7 10:01Tu6 13:06Tu6 14:45T6 16:51T6,7 19:36T6,7
SZĄBRUK 06:58Tu6 08:37T6,7 10:08Tu6 13:13Tu6 14:51T6 16:58T6,7 19:43T6,7
UNIESZEWO S.M. 07:03Tu6 08:43T6,7 10:13Tu6 13:18Tu6 14:56T6 17:03T6,7 19:48T6,7
ŁAJSY --- 08:46T6,7 --- --- 14:59T6 17:06T6,7 19:51T6,7
WORYTY --- 08:53T6,7 --- --- 15:06T6 17:13T6,7 19:58T6,7

Rozkład do pobrania:

Rozkład linii 320 Woryty-Olsztyn

KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
WORYTY 05:00DT 05:45DT 06:50DT --- --- 08:55DT --- 12:20DT --- --- 15:20DT 16:20DT 17:20DT 18:20DN 20:05DT
ŁAJSY 05:08DT 05:53DT 06:58DT --- --- 09:01DT --- 12:28DT --- --- 15:29DT 16:27DT 17:28DT 18:28DN 20:13DT
UNIESZEWO S.M. 05:11DT 05:56DT 07:02DT 07:05SN 08:30DT 09:04DT 10:20DT 12:31DT 13:30DT 14:30NS 15:31DT 16:29DT 17:31DT 18:31DN 20:16DT
SZĄBRUK 05:16DT 06:01DT 07:07DT 07:11SN 08:37DT 09:09DT 10:25DT 12:36DT 13:35DT 14:35SN 15:36DT 16:33DT 17:36DT 18:36DN 20:21DT
TOMASZKOWO 05:23DT 06:08DT 07:15DT --- 08:45DT 09:17DT 10:32DT 12:43DT 13:42DT --- 15:43DT 16:40DT 17:44DT --- 20:28DT
NATERKI --- --- --- 07:16SN --- --- --- --- --- 14:39SN --- --- --- 18:40DN ---
OLSZTYN DW.GŁ. 05:44DT 06:31DT 07:32DT 07:43SN 09:06DT 09:38DT 10:53DT 13:04DT 14:03DT 15:01SN 16:03DT 16:58DT 18:06DT 19:07DN 20:49DT
KURSY W SOBOTE I NIEDZIELE
WORYTY --- --- 08:55T6,7 --- --- 15:20T6 17:20T6,7 20:05T6,7
ŁAJSY --- --- 09:01T6,7 --- --- 15:29T6 17:28T6,7 20:13T6,7
UNIESZEWO S.M. 05:56T6 07:05T6 09:04T6,7 10:20T6 13:30T6 15:31T6 17:31T6,7 20:16T6,7
SZĄBRUK 06:01T6 07:11T6 09:09T6,7 10:25T6 13:35T6 15:36t6 17:36T6,7 20:21T6,7
TOMASZKOWO 06:08T6 07:17T6 09:17T6,7 10:32T6 13:42T6 15:43T6 17:44T6,7 20:28T6,7
NATERKI --- --- --- --- --- --- --- ---
OLSZTYN DW.GŁ. 06:31T6 07:43T6 09:38T6,7 10:53T6 14:03T6 16:03T6 18:06T6,7 20:49T6,7

Rozkład do pobrania:

T - kurs przez Tomaszkowo
u - ostatni przystanek Unieszewo
S - kursuje w dni nauki szkolnej
N - kurs przez Naterki
D - kursy od poniedziałku do piątku oprócz świąt
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele

Telefon do biura: 575-782-483; kom. 790-589-963

Regulamin przewozu osób, bagażu i rzeczy

 

Zakres zastosowania regulaminu

Regulamin określa warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy w transporcie autobusowym wykonywanym przez STASZEK Firma Usługi Handel Produkcja Stanisław Majewski, zwanym dalej "Przewoźnikiem", a także podmiot właściwy do przyjmowania skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług oraz terminy rozpatrywania skarg i reklamacji.

 

PRZEPISY OGÓLNE

Obowiązek przewozu i zawarcie umowy przewozu

1.       Przewoźnik jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów oraz w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego regulaminu.

2.       Zawarcie umowy przewozu następuje przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem przejazdu, przez udokumentowanie uprawnień do przejazdu bezpłatnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.       Przewoźnik nie sprawuje opieki nad osobami małoletnimi, w tym podróżującymi bez opieki dorosłej.

4.       Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozy, jeżeli:

- zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom;

- klient nie zastosował się do przepisów przewozowych;

- ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych.

 

Opłaty za przewóz

1.       Wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy określa Taryfa i stosowane przez Przewoźnika tabele do Taryfy(cenniki).

2.       Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualne tabele opłat taryfowych.

3.       Zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego jak również Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002) z późniejszymi zmianami.

Skargi, reklamacje, wnioski

Skargi, reklamację, wnioski można wnosić w drodze wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@staszekweb.olsztyn.pl.   Przewoźnik będzie rozpatrywał je w taki sposób, by w miarę najlepszych możliwości udzielić odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wpłynięcia do Przewoźnika.
Siedziba Przewoźnika do załatwiania wszelkich spraw znajduje się przy ul. Towarowej 4 w Olsztynie czynna w godzinach 08:00-15:00.Nabywanie biletów oraz korzystanie z przewozów

 

- Podróżny obowiązany jest zakupić i zachować ważny bilet uprawniający do przejazdu i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli podczas podróży. Bilet stanowi podstawowy dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu. Przewoźnik, który wydał bilet, obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu.
- Jednorazowy bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu.
- Bilety miesięczne sprzedawane  są w siedzibie Przewoźnika przy ul. Towarowej 4 w godzinach 8:00-15:00.
- Bilet można zakupić od 16 dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. Pasażer kupujący bilet miesięczny na początku miesiąca do momentu jego zakupu mają obowiązek kupować bilety jednorazowe u kierowcy. Bilet miesięczny ważny jest z dokumentem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży biletu Pasażer traci prawo do przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Nie wydaje się duplikaty biletów miesięcznych. Bilet miesięczny nie podlega zwrotowi.

 

Przewóz osób w komunikacji regularnej

 
1. Płacąc za przejazd podróżny powinien żądać wydania biletu oraz sprawdzić czy jest on właściwy.
2. Podróżny powinien zachować bilet na przejazd do czas zakończenia podróży oraz dbać o to, aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.
3. Miejsce zatrzymywania się autobusów w przewozach regularnych wskazują oznaczone odpowiednimi znakami przystanki autobusowe.
4. Do obowiązków kierowcy należy zatrzymanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy.
5. Podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusu tylko na przystankach umieszczonych w rozkładzie jazdy.
6. W czasie jazdy podróżny powinien zachować rozwagę i ostrożność.
7. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
8. We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje ustawowy zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu przez podróżnych i obsługę.
9. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo - korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych - usunąć z autobusu osoby:
- uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,
- zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie.

 

 

Przewóz rzeczy podróżnych


1. Rzeczy dopuszczone do przewozu mogą być przewożone, w zależności od ich rozmiarów, wewnątrz autobusu.
2. Wewnątrz autobusu mogą być przewożone łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące bagaż ręczny, które łącznie:
- nie tamują przejścia, nie przeszkadzają podróżnymi nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo,
- są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach  albo nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny ma do swojej dyspozycji na półce, nad zajmowanym fotelem lub pod nim.
3. Za rzeczy przewożone wewnątrz autobusu nie pobiera się opłaty.
4. Podróżny może przewozić w autobusie psa. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć nałożony kaganiec, jego opiekun musi okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa. Przewożone zwierzę nie może zajmować oddzielnego miejsca przeznaczonego dla innego pasażera i powinno być przewożone na rękach podróżnego (o ile to możliwe ).

 

Kontrola dokumentów przewozu


1. Przewoźnik albo osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu. Osoby działające na zasadach zdania 1 zwane są dalej "Rewizorami".
2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu Rewizor pobiera właściwą należność za przewóz albo wystawia wezwanie do zapłaty.
3.  W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu Rewizor pobiera właściwą należność za przewóz albo wystawia wezwanie do zapłaty. 
4. Rewizor ma prawo:
- w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego;
- w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzające do ustalenia jego tożsamości;
- w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez Rewizora.
6. Należność za przewóz podlegają uiszczeniu niezwłocznie po stwierdzeniu przez Rewizora naruszeń. W przypadku ich nieuiszczenia Rewizor wystawia właściwe wezwanie do ich zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Osoba, która odmawia uiszczenia należności za przewóz, może być nadto usunięta z autobusu.

 

Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odnośnie postanowienia przepisów prawa powszechnie obowiązującego :
a) rozporządzenia 1812011
b) następujących ustaw , z uwzględnieniem wydanych w ich wykonaniu aktów normatywnych:
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2015.915, j.t., ze zm.)
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414, j.t., ze zm.)
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2015.1440, j.t., ze zm.)
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121, j.t., ze zm.).
2. Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości  w środkach transportu Przewoźnika oraz na stronie internetowej przewoźnika.